Політика конфіденційності

 1. Загальні умови
  1. 1.1 Ця Політика визначає порядок обробки та захисту ФОП Цюпʼях Н. Л., e-mail: service.tothemoon@gmail.com (далі - "Власником") та її партнерами (далі - Партнери) інформації про фізичних осіб (далі — Користувач), яка може бути отримана Власником при придбанні Користувачем послуг/товарів, невиключної ліцензії, що надаються у тому числі за допомогою сайту, сервісів, служб, програм, які використовуються Власником та/або Партнерами (далі — https://tothemoon.one, Сервіси).
  2. 1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає про себе самостійно під час використання Сайту, Сервісів або в процесі реєстрації, для придбання товарів/послуг, невиключної ліцензії від несанкціонованого доступу та розголошення.
  3. 1.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, яку надає Користувач, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами Власника та чинним законодавством України.
  4. 1.4. Реєструючись на https://tothemoon.one та використовуючи Сайт та Сервіси Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
  5. 1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту та/або будь-яких Сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.
  6. 1.6. У разі незгоди Користувача щодо отримання інформації від Власника та/або Партнерів Користувач може відписатися від розсилки: Коли надходить повідомлення на пошту service.tothemoon@gmail.com, створюється звернення за підсумками отриманої від Користувача інформації. Звернення обробляється максимум протягом 24 годин. В результаті інформація про Користувача не включається до сегменту розсилок.
 2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається користувачами Сайту
  1. 2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Власник обробляє персональні дані Користувача з метою:
   • ідентифікації сторони в рамках угод та договорів, що укладаються з Власником та/або Партнерами;
   • надання Користувачеві товарів/послуг, доступу до Сайту, Сервісів;
   • зв'язку з Користувачем, направленні Користувачеві транзакційних листів у момент отримання заявки реєстрації на Сайті або отриманні оплати від Користувача, разово, якщо Користувач здійснює ці дії, направленні Користувачеві повідомлень, запитів;
   • направленні Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру;
   • перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;
   • обробка вищевказаних персональних даних може здійснюватися шляхом змішаної обробки персональних даних, і може включати збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних.
   • персональні дані можуть передаватися третім особам з використанням мереж загального користування та міжнародного інформаційного обміну, з використанням транскордонної передачі даних на території іноземних держав, у тому числі й у разі, якщо цими країнами не забезпечується адекватний захист прав суб'єктів персональних даних з метою отримання Користувачем товарів/ послуг, а також для досягнення інших цілей.
   • персональні дані можуть опрацьовуватися протягом усього строку позовної давності, передбаченого законодавством України щодо укладеного Користувачем з Власником та/або Партерами Договору.
 3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем та її передачі третім особам
  1. 3.1. Власник вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення.
  2. 3.2. Власник надає доступ до персональних даних Користувача лише тим працівникам, підрядникам та Партнерам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Сервісів та надання Послуг, продажу товарів, отримання невиключної ліцензії Користувачем.
  3. 3.3. Власник має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.
  4. 3.4. Власник не перевіряє достовірність інформації, яку надає Користувач, і виходить з того, що Користувач в рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін до раніше наданої інформації при появі такої необхідності, включаючи, але не обмежуючись зміною номера телефону.
 4. Умови користування Сайтом, Сервісами, Навчальними матеріалами
  1. 4.1. Користувач при користуванні Сайтом, навчальними матеріалами підтверджує, що:
   • має всі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію та використовувати Послуги, пропоновані Власником;
   • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на власний розсуд.
   • усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не обумовлених у цій Політиці та може бути скопійована та розповсюджена ними;
   • ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені в ній права та обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики, розміщеної на сайті, є письмовою згодою Користувача на збирання, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.
  2. 4.2. Власник не перевіряє достовірність інформації, що одержується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов'язань перед Користувачем.
 5. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:
  1. 5.1. Дані, надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, Сервісами включаючи але, не обмежуючись: Прізвище, ім'я, по батькові; Прізвище, ім'я у латинській транскрипції, як вони зазначені у закордонному паспорті; Рік, місяць та число народження; Місце народження; Стать; Адреса електронної пошти; Домашній та контактний (мобільний) телефони;
  2. 5.2. Дані, які автоматично передаються Сервісам у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, інформації з cookie, інформації про браузер користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу адресу запитуваної сторінки.
 6. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство
  1. 6.1. Власник має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://tothemoon.one.
  2. 6.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Власником, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
 7. COOKIES-ФАЙЛИ
  1. 7.1. Сайт може використовувати файли cookies, які є невеликими текстовими файлами, розміщеними на комп'ютері або пристрої Користувача. В роботі Сайт використовує піксельні теги, веб-маяки та інші технології. Дані пристрої використовуються з метою аналізу веб-потоку сторінок, налаштування Послуг Сайту, оптимізації інтерфейсів користувача, вимірювання рекламної ефективності та зміцнення довіри та безпеки. За допомогою цих пристроїв Сайт збирає такі дані: ідентифікацію діючих інтернет-провайдерів, IP-адресу Користувача, тип браузера та операційної системи, дату та час доступу до Ресурсів, адресу веб-сайту https://tothemoon.one , через яку Користувач пов'язаний з Сайтом та іншу подібну пов'язану з трафіком інформацію.
  2. 7.2. Файли cookie можуть бути вічними і зберігатися в комп'ютері, поки Користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookies поділяються на основні та сторонні, крім цього звертаємо увагу Користувача, що:
   • При повторному відвідуванні Користувачем сайту дані файлів cookies оновлюються;
   • У більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням дозволяє автоматичне зберігання файлів cookies на пристрої користувача;
   • Відключення файлів cookies може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
  3. 7.3. Адміністрація сайту піклується про своїх користувачів та намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Адміністрації сайту необхідно, за допомогою файлів cookies, аналізувати поведінку, переваги та інтереси Користувача. Такий аналіз допоможе покращити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс та навігацію Сервісу.
  4. 7.4. Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Адміністрація сайту може використовувати такі категорії файлів cookies:
   • Строго необхідні файли cookies – необхідні для пересування Користувачем по веб-сторінці та при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, запам'ятовують попередні дії користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.
   • Експлуатаційні файли cookie – агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера. Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних завдань. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.
   • Функціональні файли cookie – використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Дані файли cookies також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами. Щоб зробити приємнішими враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookies запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.
   • Цільові файли cookie – використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами браузера.
  5. 7.5. Адміністрація сайту може надавати інформацію про файли cookies третім особам, у тому числі й не виключено медіа-клієнтам, рекламодавцям, агентствам та партнерам.
  6. 7.6. Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті. Адміністрація сайту користується послугами, які є власністю інших компаній, таких як Facebook, Instagram та інші. Дані компанії можуть використовувати файли cookies на пристрої користувача під час роботи на Сайті.
  7. 7.7. Основні веб-браузери налаштовані на автоматичне отримання файлів cookies. Конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися
  8. 7.8. Якщо користувач не включає використання cookies або навмисно видаляє всі файли cookies зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні сайту, користувачу буде повторно пропонуватися включення та використання файлів cookies.
  9. 7.9. Інформація про користувачів отримана за допомогою файлів cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.
 8. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції
  1. 8.1. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки проекту шляхом надсилання повідомлення на пошту service.tothemoon@gmail.com

Цей сайт використовує файли Cookies

Ми та наші партнери використовуємо Cookies аби надавати наші послуги. Інформацію про файли Cookies та те, як ми їх використовуємо ви можете знайти в нашій Політиці конфіденційності. Користуючись нашим сайтом ви погоджуєтеся на використання файлів Cookies.